Wielkość stada ma znaczenie.

Koncentracja hodowli i produkcji mleka postępuje w Polsce od wielu lat. Presja ekonomiczna wymusza taki kierunek i nikt z tym nie dyskutuje, o ile chce konkurować. Województwo łódzkie pomimo dynamicznego rozwoju znajduje się w grupie mniejszych stad.

Przeciętne stado w Polsce za 2017 rok liczyło 38 krów, w województwie łódzkim 30,7.

 

Duże stada rozwijają się szybciej.

Nasuwa się zasadnicze pytanie: czy wszyscy mamy równe szanse w rozwoju pogłowia? Teoretycznie tak, ale praktycznie: duże stada rozwijają się szybciej.

Łódzkie rozwija się w tempie średniej krajowej.

Koncentracja pogłowia w Polsce postępuje w tempie +1 krowa na rok na stado (2009-2017). W łódzkim dokładnie +0,96. W przybliżeniu stada w naszym województwie rozwijają się w tempie równym średniej krajowej.

Jednak spośród województw o przeciętnej wielkości stada poniżej krajowej, kilka wykazało się szczególną dynamiką rozwoju. Są to: Mazowieckie (+8,6), Kujawsko-Pomorskie (8,2) i Świętokrzyskie (8,2).

Są dwa główne czynniki wpływające na koncentrację stad:

  1. Wzrost pogłowia w stadach istniejących.
  2. Likwidacja małych stad.

Dodatkowo wpływ mogą mieć stada wchodzące pod ocenę o ponadprzeciętnej wielkości pogłowia.

 

Selekcjoner bydła mlecznego

Krzysztof Gałązka
Źródło: dane PFHBiPM

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE