Władze ŁZHB w nowym składzie po Walnym Zjeździe Delegatów

16 lutego odbył się X Walny Zjazd Delegatów Łódzkiego Związku Hodowców Bydła. Do Rzgowa przyjechało 49 spośród 53 uprawnionych Delegatów. To wyjątkowo wysoka frekwencja, która świadczy o powadze tego wydarzenia. Do Zarządu weszło 7 nowych osób. Nadchodząca Kadencja zapowiada się bogata w inicjatywy.
Dzień wyborów to szczególne wydarzenie także dla Prezesa Włodzimierza Pabina. Po kilkudziesięciu latach zechciał zakończyć swoją działalność na rzecz ŁZHB. Owacje na stojąco całego zebrania wyraziły więcej niż niejedno słowo dziękuję.

Cztery lata minęły bardzo szybko. Pomimo, że to był trudny okres gdyż wiele miesięcy terenowej działalności zabrała pandemia, to działania Zarządu były wyjątkowo intensywne. Słuchając sprawozdania z działalności trudno było się oprzeć temu wrażeniu. Nic dziwnego, że ustępujący skład Zarządu jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Podczas Zjazdu zostały wybrane nowe władze.
Skład Zarządu ukształtował się następująco:
Prezes Zarządu Dariusz Piątek
I Wiceprezes Tomasz Kocięba
II Wiceprezes Krzysztof Cyganiak
Sekretarz Izydor Pawlak
Skarbnik Tomasz Bartoszek
Członkowie Zarządu: Tomasz Bartczak, Tomasz Chądzyński, Michał Gajzler, Grzegorz Gudej, Marek Kozłowski, Daniel Matusiak, Andrzej Smok

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Ryszard Kurasik
Członkowie: Magdalena Wesołowska, Jacek Kutkowski

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący Paweł Wojda
Członkowie: Piotr Pijanka, Hubert Pakuła

 

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Łódzkiego Związku Hodowców Bydła nadało godność Członka Honorowego za zasługi w zakresie hodowli i zaangażowanie w wieloletnią działalność dla następujących osób:

Włodzimierz Pabin – Romartów
Zbigniew Łuczak – Oraczew
Tadeusz Kaźmierczak – Osiny
Bolesław Pasiński – Gołębiewek
Henryk Bawej – Rzędków
Henryk Miazek – Michałów
Sławomir Pakuła – Popów Głowieński
Zdzisław Szewczyk – Kutno
Stanisław Witkowski – Pabianice

Walny Zjazd ma wysoką rangę w hierarchii wydarzeń w środowisku hodowców. Dlatego cieszymy się z przybyłych Gości i Partnerów branżowych. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrekcja Regionu Oceny Centrum PFHBiPM: Michał Rodak oraz Tomasz Kurzyna.

Partnerzy branżowi biorący udział w wydarzeniu ponoszą część kosztów organizacyjnych za co serdecznie im dziękujemy. Mamy nadzieję, że przedstawione oferty umocniły dotychczasowych odbiorców ale także życzymy aby nawiązały się nowe relacje handlowe i usługowe.
Wśród sponsorów obecnych na Zjeździe należy wymienić:

PNB Paribas
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Górzny Group
SARIA Polska
Josera
De Heus

K. Gałązka
Foto Grzegorz Spętany

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE