Our Archive

Our Archive

Porównaj swoje stado do średniej krajowej Istnieje wiele punktów odniesienia do oceny rozwoju naszego stada. Są to głównie: wydajność, wielkość stada, długość użytkowania, zdrowotność, płodność, itp. Jednak najważniejsza w tym wszystkim jest opłacalność , która bezpośrednio zależy od ceny mleka w skupie a pośrednio od kosztów produkcji, na które składają się m.in. wyżej wymienione czynniki. […]

Read more

Ile mleka w laktacji produkują krowy rasy PHF? Pytanie z pozoru jest proste a odpowiedź oczywista. Przeciętna wydajność ocenianych krów mlecznych rasy Polskiej Holsztyńsko – Fryzyjskiej odmiany czarno – białej (HO) w 2019 roku wynosiła: w łódzkim:          8.462 kg mleka w RO Parzniew: 8.563 kg mleka w Polsce:           8.767 kg mleka (wg PFHBiPM). Zatem każdy […]

Read more

  ZAPROSZENIE na AUKCJĘ JAŁÓWEK W SERCU POLSKI 11 kwietnia 2019 roku odbędzie się kolejna aukcja jałówek w Bratoszewicach – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ring Główny. Wszystkie licytowane jałówki pochodzą ze stad objętych oceną PFHBiPM. Stada wolne od chorób zwalczanych z urzędu. Program Wydarzenia: przyjmowanie jałówek do godziny 11.00 komisyjna wycena do godziny 12.00 początek […]

Read more

AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI. OTWARCIE 10 STYCZNIA 2019. RING GŁÓWNY ŁODR w BRATOSZEWICACH! Sprzedaż materiału hodowlanego powinna być dochodowym efektem pracy hodowcy bydła mlecznego. Forma tej sprzedaży nie jest obojętna, bowiem tylko sprzedaż aukcyjna gwarantuje maksymalny zysk. Łódzki Związek Hodowców Bydła w porozumieniu z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Hodowli […]

Read more

Nasze stada w rasie PHF-HO są coraz młodsze. Przebieg zmian na przełomie lat 2012-2016 dobrze obrazuje zamieszczony diagram. Pierwiastki, które ukończyły laktację stanowiły 35,5% wszystkich grup laktacyjnych. Przybyło ich w 4 lata o 2,5%. Natomiast w grupie 4 laktacji i starszych zmniejszył się udział procentowy z 25,2 do 21,1%. W 2012 roku co czwarta krowa […]

Read more

Mieszańce międzyrasowe (MM) żyją krócej w Polsce niż holsztyńsko – fryzyjska (PFH-HO). NA PEWNO! Z wypowiedzi  wielu znawców materii często padały twierdzenia  o rzekomych walorach mieszańców międzyrasowych. Zapewne przy zachowaniu właściwej praktyki hodowlanej, to nie tylko mieszańce mają się lepiej ale również krowy w czystości rasy potrafią odwdzięczyć się wysokimi walorami użytkowymi. Jednak mit, że […]

Read more

JAK DŁUGO POWINNA ŻYĆ KROWA? Długość użytkowania krowy w stadzie jest istotnym elementem rentowności. Z wiekiem krowy rośnie jej produkcja życiowa, co wpływa na obniżenie kosztu odchowu jałówki (w przeliczeniu na litr mleka) Jednocześnie wzrastają koszty związane z profilaktyką i leczeniem. Zatem jaki jest optymalny czas życia krowy i czy można określić moment odpowiedni na […]

Read more

Wielkość stada ma znaczenie.

Koncentracja hodowli i produkcji mleka postępuje w Polsce od wielu lat. Presja ekonomiczna wymusza taki kierunek i nikt z tym nie dyskutuje, o ile chce konkurować. Województwo łódzkie pomimo dynamicznego rozwoju znajduje się w grupie mniejszych stad. Przeciętne stado w Polsce za 2017 rok liczyło 38 krów, w województwie łódzkim 30,7.   Duże stada rozwijają […]

Read more

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE