Łódzka Akademia Młodego Hodowcy

Ruszyła Łódzka Akademia Młodego Hodowcy zorganizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła. W pierwszej edycji partnerem towarzyszącym był BNP Paribas. Ideą akademii jest popularyzacja zawodu hodowcy oraz rozwój wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej wśród młodych pasjonatów hodowli bydła mlecznego. Sądząc na podstawie frekwencji i zainteresowania tematyką można stwierdzić, że podjęta inicjatywa była słuszna. 26 października gościliśmy w siedzibie Regionu Oceny w Parzniewie. 

Akademię otworzył dyrektor RO Michał Rodak wykładem przedstawiającym ofertę federacji skierowaną do hodowców będących pod oceną. Oprócz usługi podstawowej, czyli oceny stada i dostarczania wyników, zostały omówione usługi dodatkowe poprawiające skuteczność zarządzania stadem. W szczególności: raporty dodatkowe, PAG-i, analiza pasz, doradztwo żywieniowe, doradztwo somatyczne, genotypowanie. Prezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Głównym mottem było zachęcenie do profesjonalnego stylu zarządzania stadem aby w efekcie końcowym uniknąć błędów i związanych z nimi zbędnych kosztów obniżających dochód z działalności.

Uczestnicy Akademii mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawej prezentacji z dziadziny genotypowania. Pomimo, że jest to dość trudne zagadnienie, to sposób przekazu przez p. Katarzynę Gaca był bardzo klarowny i przystępny. Genotypowanie jałówek to przyszłość każdego hodowcy. Oferta zawiera szerokie spektrum informacji o potencjale genetycznym jałówek, daje potwierdzenie pochodzenia po rodzicach oraz identyfikuje pojawiające się wady genetyczne. Dziedzina jest rozwojowa i ważna także dla przetwórstwa. Jeśli mówimy o mleku A2A2 to tutaj jest jego początek, w genotypowaniu.

Rozwój hodowli to konieczność inwestycji i modernizacji, zarówno infrastruktury jak i materiału hodowlanego. Aby tego dokonać należy posiadać wiedzę na temat bezpiecznego pozyskiwania środków i racjonalnego działania. Przekonywała o tym p. Agnieszka Galanciak, ekspert AGRO. Wykład zawierał zarówno elementy wiedzy podstawowej oraz praktyczne porady dla inwestora.

W drugiej części szkolenia uczestnicy pracowali w podgrupach. To był dobrze wykorzystany czas na zapoznanie się z pracą laboratoriów. Każde z nich nowocześnie wyposażone, spełniające surowe normy jakościowe. Laboratorium badania mleka, jedno  z 4 w Polsce, Laboratorium Genetyki Bydła, jedyne w Polsce. Trudno nie wspomnieć o badaniu cielności krów na podstawie mleka, które ma coraz więcej zleceń z uwagi na rosnące zainteresowanie hodowców tą usługą.

K. Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE