Wybory Delegatów Bronisławów 17.10.2022

Wybory Delegatów Bronisławów 17.10.2022

Koło obejmujące powiaty: tomaszowski, skierniewicki, opoczyński i rawski, to najsilniej wysycony rejon pod kątem członków ŁZHB. Jest ich blisko 60%. Nic dziwnego, bo to silny rejon, gdzie hodowla osiąga wysokie poziomy produkcyjne i genetyczne. Hodowcy są silnie zdeterminowani i potrafią doskonale zarządzać swoimi stadami. Korzystają nie tylko ze zdobytej wiedzy ale także korzystają z wielu usług dodatkowych.

Spośród uczestników  spotkania wybrano 7 Delegatów, którzy będą reprezentować koło na Walnym Zjeździe. Wszyscy mamy świadomość, że to także kandydaci na Krajowy Zjazd Delegatów PFHBiPM, którzy docelowo będą mieli wpływ na hodowlę w całym kraju. Wobec powyższego to ważny okres w życiu społeczności hodowców z całego województwa łódzkiego.

Zebranie było okazją do wysłuchania wykładu Aleksandry Tracz z firmy De heus. Wykład dotyczył odchowu cieląt. Temat z pozoru wszystkim znany lecz wymagający zgłębienia i zastosowania wielu praktycznych porad. Hodowcy coraz więcej uwagi poświęcają prawidłowemu odchowowi młodzieży. Coraz więcej widzimy silnych zależności tego zagadnienia z efektywną produkcją mleka krów w stadzie. Twórcza dyskusja uczestników spotkania potwierdzała, że temat jest wciąż aktualny.

Sponsorzy zebrania to firmy: Josera i De heus.

K. Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE