Wybory Delegatów Rzgów 21.10.2022

Wybory Delegatów Rzgów 21.10.2022

Rzgów był ostatnim dniem wyborczym Delegatów ŁZHB. Koło wyborcze obejmuje powiaty: pabianicki, piotrkowski, łódzki,  radomszczański i brzeziński. Aby zostały dopełnione formalności należało wyłonić 6 Delegatów na Walny Zjazd. Zebranie odbyło się w siedzibie PFHBiPM. Przybyli uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Aleksandry Tracz (De heus) z zakresu odchowu cieląt. 

Podczas całego okresu odbyło się 6 spotkań i wybrano 53 Delegatów. Przed nimi stoi zadanie wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Ponadto zostanie wyłonionych 6 Delegatów na Zjazd Krajowy PFHBiPM. Termin Walnego Zjazdu zostanie podany zainteresowanym we właściwym czasie.
Hodowcy z woj. łódzkiego posiadają silną strukturę związkową. Na co dzień  związek wykonuje bieżące zadania dotyczących naszego rejonu. Mamy dwóch członków Zarządu w tym Sekretarza w strukturach PFHBiPM. Nasi hodowcy zasiadają w Funduszu Promocji Mleka, Radzie Hodowlanej i Radzie Programowej. Zapewne te działania wymagają wielkiego zaangażowania. Jesteśmy dumni, że nasi hodowcy pełnią tak odpowiedzialne funkcje.

K. Gałązka

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE