Jak długo powinna żyć krowa?

JAK DŁUGO POWINNA ŻYĆ KROWA?

Długość użytkowania krowy w stadzie jest istotnym elementem rentowności. Z wiekiem krowy rośnie jej produkcja życiowa, co wpływa na obniżenie kosztu odchowu jałówki (w przeliczeniu na litr mleka) Jednocześnie wzrastają koszty związane z profilaktyką i leczeniem. Zatem jaki jest optymalny czas życia krowy i czy można określić moment odpowiedni na podjęcie decyzji o jej wybrakowaniu?

Poniższe dane niech będą wstępem do naszych rozważań:

Parametry dla PHF-HO Rok Łódzkie Polska
L. krów ubyłych 2009

8 965

163 871

2017

11 203

203 032

Długość użytkowania w latach 2009

3,26

3,14

2017

3,15

3,05

Przeciętna wydajność życiowa

kg mleka

2009

20 790

20 879

2017

23 795

24 116

Przeciętna wydajność życiowa

kg tłuszczu

2009

875

873

2017

991

985

Przeciętna wydajność życiowa

% tłuszczu

2009

4,21

4,18

2017

4,16

4,08

Przeciętna wydajność życiowa

Kg białka

2009

685

694

2017

798

809

Przeciętna wydajność życiowa

% białka

2009

3,29

3,32

2017

3,35

3,35

 

W okresie minionych 8 lat dają się zauważyć pewne zmiany w profilu parametrów użytkowych krów (HO). Pomimo, że wszystkim zależy na długowieczności, to tendencja rysuje się dokładnie odwrotna: krowy produkują mleko o ponad 1 miesiąc krócej w swoim życiu. Nie stanowi to większego problemu, bo produkcja życiowa mimo tego wzrosła i tak o ponad 3 tys. kg mleka. Cieszy fakt wzrostu % zawartości białka ale już nieco gorzej jest z zawartością % tłuszczu, ta systematycznie spada.

Krowa rasy PHF odmiany HO żyje średnio 5,56 lat: z czego odchów zajmuje 2,24 lata, a na okres produkcyjny przypada 3,05 lat. Pozostałe 0,27 roku to czas przestoju w produkcji.

Na decyzję o wybrakowaniu krowy wpływa wiele czynników:

– stan zdrowia i stan fizjologiczny,

– zaplecze jałówek na remont stada,

– cena materiału hodowlanego, cena mleka,

– konieczność rozbudowy stada, itp.

Zatem odpowiedni moment na wybrakowanie krowy ze stada nie może zaburzyć rentowności produkcji i bywa różny dla poszczególnych stad.

 

Selekcjoner bydła mlecznego

Krzysztof Gałązka
Źródło: dane PFHBiPM

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE