AUKCJA  W WITONI

AUKCJA  W WITONI

…PO RAZ TRZECI. SPRZEDANA!

 

Atrakcyjność sprzedaży jałówki hodowlanej na aukcji wyraża się różnicą ceny wywoławczej i ceny sprzedaży. 11 października 2018 w Witoni średnia różnica wyniosła + 500 zł. Prowadzący licytację Pan Zdzisław Szewczyk zauważa pozytywną zmianę w przebiegu aukcji.

 

Zapraszamy hodowców do tej formy sprzedaży.

Najbliższe aukcje w Witoni odbędą się w terminach:

7 listopada (po zmianie) i 13 grudnia 2018.

 

Informacja dla kupujących:

Jałówki hodowlane pochodzą ze stad pod oceną PFHBiPM, posiadają niezbędne dokumenty.

Profesjonalna wycena odbywa się m.in. w oparciu o dane zawarte w świadectwie rodowodowym.

Kontakt:

Zdzisław Szewczyk, 668 131 081

Paweł Pospieszny,   668 131 607

Krzysztof Gałązka,    661 808 009

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE