II ŁÓDZKIE LAURY MLECZNE

II Łódzkie Laury Mleczne 2020

Uroczystość nagradzania najlepszych hodowców z woj. łódzkiego w marcu była dopięta na ostatni guzik. Pozostało nam zaledwie kilka dni, kiedy otrzymaliśmy komunikat o zakazie organizacji spotkania z powodu pandemii. Pragnąc pogratulować naszym hodowcom osiągnięć hodowlanych w minionym roku postanowiliśmy osobiście dotrzeć do wszystkich laureatów. Tegoroczne Laury obfitują w 10 kategorii, w których znalazło się 28 hodowców zdobywając 43 statuetki. PFHBiPM weszła w rolę mobilnego organizatora II Łódzkich Laurów Mlecznych.

 

Oto wykaz kategorii:

Za najwyższą wydajność życiową (5)
Za najwyższą wydajność krów w poszczególnych rasach (11)
Za najwyższą ocenę genomową (6)
Za najwyższą wydajność mleka (1)
Za najwyższą wydajność stad do 20 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 21-50 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 51-100 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 101-200 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad pow. 200 szt. (3)
Za aktywny udział w programie hodowlanym (5)

Tomasz Kocięba. Jest laureatem w dwóch kategoriach:

Najwyższa wydajność życiowa. To stale rosnąca w siłę grupa hodowców z krowami powyżej 100 000 kg mleka. Takich krów było aż 29 sztuk. W łódzkim wyróżniono 5 hodowców, których rekordzistki osiągnęły w 2019 roku powyżej 110 tys. kg mleka. Jedna z nich należy do Pana Tomasza znajdując się na 1 pozycji rankingu. FAJA, bo o niej mowa do końca 2019 roku wyprodukowała 146.559 kg mleka. Rekordzistka, mimo że ma już 15 lat nadal cieszy się dobrą formą a hodowca wiążę z nią dalsze plany produkcyjne.

Aktywny udział w programach hodowlanych. Pan Tomasz jest jednym z 5 hodowców, który systematycznie od wielu lat prowadzi pracę hodowlaną nie tylko na poziomie stada. Jest aktywnym uczestnikiem programu hodowlanego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. To z takich gospodarstw generuje się matki buhajów i buhajki do  rankingu.

Andrzej Wójcik. Laureat w kategorii:

Najwyższa ocena genomowa. Genotypowanie jałówek w łódzkim zdobywa w łódzkim coraz więcej zwolenników. Jest to nowoczesne narzędzie selekcyjne, które daje hodowcom możliwości przyspieszenia postępu hodowlanego. Efektywność selekcji mocno zależy od dokładności i odstępu pokoleń, co doskonale rozumie Pan Andrzej.
Za kryterium wyróżnienia zostały przyjęte wyniki z oceny grudniowej (2019.3) powyżej 140 gPF opublikowane przez Centrum Genetyczne.

W tej grupie znalazły się czołowe gospodarstwa z łódzkiego a wśród nich Pan Andrzej, którego jałówka uzyskała wynik 143 gPF. Jałówka jest córką SLATANA i mimo, że do najlepszego wyniku dzieli ją 7 punktów to pozwoliła ustawić gospodarstwo na VI pozycji.

Michał Glonek. Jest laureatem w trzech kategoriach:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 100-200 sztuk. Gospodarstwo zajęło II pozycję z wynikiem 11.716 kg mleka.

Najwyższa ocena genomowa. W tym przedziale znalazły się aż 4 jałówki Pana Michała, najwyżej oceniona uzyskała 144 gPF. Jałówki pochodzą z indywidualnych kojarzeń po buhajach: CYRANO, 2 X MUSTANG, SLATAN.

Aktywny udział w programach hodowlanych. Każdej organizacji hodowlanej zależy na czerpaniu potencjału genetycznego od jej członków. Hodowcy zaspokajają w pierwszej kolejności cele swojego stada ale ważna jest służebność wobec innych. Gospodarstwo Pana Michała taką rolę pełniło, było aktywne w czasach testowania buhajów i stanowi duży potencjał do wykorzystania w obecnie realizowanym programie.

Wojciech Jałmużna. Jest laureatem w dwóch kategoriach:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 100-200 sztuk. Gospodarstwo zajęło I pozycję z wynikiem 12.603 kg mleka. Taki wynik hodowca uzyskał od stada o przeciętnej liczebności 117 krów. Gospodarstwo rodzinne rozwija się systematycznie i jako ciekawostkę warto przytoczyć, że w 2007 roku stado liczyło 24 sztuki.

Najwyższa wydajność krów w poszczególnych rasach. Hodowca uzyskał wyróżnienie za wydajność w rasie simentalskiej (SM). AGAWA 10 posiada 75% rasy simentalskiej i 25% rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej. Agawa jest wpisana do wstępnej księgi hodowlanej. Jest córką buhaj WILLE (DE). Uzyskała rekordową wydajność 13.073 kg mleka o zawartości 3,98% tłuszczu i 3,64% białka.

Tomasz Chudzik. Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 20-50 sztuk. Gospodarstwo zajęło I pozycję z wynikiem 13.616 kg mleka. Pan Tomasz z ogromną pasją odnosi się do swojej profesji. W minionej dekadzie stado podwoiło swoje pogłowie i znacząco zwiększyło wydajność. To efekty poprawy genetycznej krów i dopracowanie bazy żywieniowej. Jak widać gospodarstwa rodzinne doskonale sobie radzą niezależnie od liczebności stada. Dobre zarządzanie i własna siła robocza są gwarantem sukcesu. Laureat tej kategorii jest potwierdzeniem powyższej tezy.

GRATULUJEMY wyróżnień zaprezentowanym hodowcom!
Pozostałych laureatów przedstawimy w najbliższym czasie.

 

Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE