LIST POPARCIA W SPRAWIE PODATKU VAT

Od 1 lipca 2020 nastąpi zmiana stawki VAT z 8% na 23% na nasienie buhajów. Ta zaskakująca i zarazem niekorzystna zmiana silnie uderzy w branżę hodowlaną, gdyż podniesie koszty postępu hodowlanego. Łódzki Związek Hodowców Bydła nie pozostaje bierny i składa pismo na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. List poparcia nie tylko wyraża wolę łódzkich hodowców ale jest także wyrazem wsparcia dla działań PFHBiPM podjętych wcześniej w tym kierunku. 

Sz. P.
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

LIST POPARCIA

Łódzki Związek Hodowców Bydła w zupełności popiera stanowisko PFHBiPM w sprawie utrzymania dotychczasowej stawki VAT na poziomie 8%.
                Reprezentujemy środowisko hodowców z woj. łódzkiego, gdzie utrzymuje się najniższa cena za mleko. Znajdujemy się na mapie Polski w miejscu pogłębiającego się niedoboru wody opadowej. Są to silne determinanty ograniczające rozwój hodowli na naszym terenie.
                Przez ostatnie lata nasi hodowcy świadomie korzystali z wartościowego nasienia buhajów inwestując w bazę genetyczną swoich stad nie bacząc na czasem słabą koniunkturę. A wszystko po to aby sprostać konkurencji na rynku mleka. Także po to aby polski konsument nie musiał szukać dobrego produktu na zagranicznych półkach sieci handlowych.  
                Niepokojące jest zjawisko likwidacji stad w gospodarstwach rodzinnych. Dane statystyczne publikowane są w pewnym opóźnieniem ale my obserwujemy to na żywo. O ile jeszcze jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowanie na produkty mleczne dzisiaj, to w przyszłości może się to zmienić. Oczywiście zawsze pozostaje import, który zaspokoi potrzeby konsumentów, ale przecież jesteśmy za promowaniem tego co polskie.
                Podwyżka ceny nasienia to hamulec w dalszym rozwoju polskiej genetyki. I nie chodzi tu tylko o cenę nabycia porcji przez hodowców. Hamulec zadziała także niestety na poziomie doskonalenia programów hodowlanych, które są bardzo kosztochłonne. Jeśli to zamknie drogę realizacji polskim spółkom unasieniania, to zaczniemy finansować programy zagraniczne, bo przecież nasienie hodowca musi kupić. A wiadomo, że cena nasienia zawiera w sobie także koszt realizacji programu.
                Ponadto produkcja żywności w celu zaspokojenia potrzeb obywateli, to założenie strategiczne państwa. Niepokoi nas odwrócenie tej strategii, gdyż widzimy, że to producent żywności staje do roli dostawcy środków finansowych do budżetu za sprawą wyższego VAT-u.
                Wprowadzenie podwyższonego VAT-u z jednej strony może przynieść krótkoterminowe dodatkowe wpływy do budżetu ale z drugie strony spowoduje potrzebę finansowego wsparcia hodowli w przyszłości, o ile ma istnieć w polskim wydaniu. Zatem w dłuższej perspektywie jest to przedsięwzięcie nierentowne. Prosimy więc o uszanowanie postulatu naszych hodowców i pozostawienie stawki na poziomie 8%.

ŁZHB Krzysztof Gałązka

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE