Our Archive

Our Archive

Dobrostan zwierząt – przegląd prawodawstwa UE. Czy hodowca może spać spokojnie? Inicjatywa ta ma na celu aktualizację unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt tak, aby zwiększyć rolę analiz opartych na najnowszych badaniach naukowych, a także rozszerzyć zakres tych przepisów i ułatwić ich egzekwowanie, co przyczyni się do podniesienia ogólnego poziomu dobrostanu zwierząt w UE. Okazało się, […]

Read more

Szkolimy się dla hodowców. Na naukę nigdy nie jest za późno – mawiali i mawiają ci, którzy doceniają znaczenie posiadanej wiedzy w życiu. Celem współczesnego hodowcy są nie tylko wysokie wydajności ale przede wszystkim zrównoważenie obszaru produkcyjnego ze zdrowiem i długowiecznością. Dlatego kadra zootechniczna PFHBiPM prowadzi szkolenia na wielu płaszczyznach, w tym także dla swoich […]

Read more

Mastitis, lepiej zapobiegać niż leczyć – pod takim tematem odbyły się warsztaty dla hodowców z łódzkiego. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 12 października zorganizowała szkolenie w OHZ Dębołęka. Program zawierał wykłady wprowadzające oraz zajęcia terenowe w obiektach gospodarstwa. Zaprezentowano wszystkie aspekty wpływające na zdrowie bydła mlecznego od cielęcia do krowy dojnej i zasuszonej. […]

Read more

AKCJA KUKURYDZA w Rzgowie. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi pod tytułem „Poznaj optymalny termin zbioru swojej kukurydzy”. Ponadto była możliwość analizy sianokiszonek i kiszonek oraz TMR. W ramach darmowej obsługi hodowcy skorzystali z doradztwa. Zbiór kukurydzy w odpowiednim terminie jest kluczem do zrobienia dobrej kiszonki. Dlatego federacja zorganizowała długi […]

Read more

Akcja Kukurydza – Dni otwarte z doradztwem PFHBiPM. Rzgów, Rawska 1, siedziba PFHBiPM Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza na spotkanie z Doradztwem, w trakcie którego będzie możliwość: Zbadania przyniesionej przez siebie kukurydzy – doradcy określą optymalny termin jej zbioru na kiszonkę. Omówienia Raportów Wynikowych. Skorzystania z doradztwa somatycznego. Zbadania w przenośnym laboratorium […]

Read more

W tym roku dożynki Dożynki Wojewódzkie odbyły się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Wydarzenie miało miejsce 22 sierpnia. Gospodarzami byli: Grzegorz Schreiber – marszałek województwa, arcybiskup Grzegorz Ryś, starosta powiatu brzezińskiego i oraz wójt gminy Rogów. Odbyła się uroczysta Msza św., były liczne przemowy, podziękowania i wyrazy uznania dla rolników za ich […]

Read more

Mleczne Laury za 2020 rok Zkończenie roku obliczeniowego to okazja do podsumowań i refleksji. Dążymy do coraz lepszych wyników poprzez poprawę genetyki i środowiska. Inwestujemy w nowe technologie. Nowoczesność i innowacje sterują nas na drogę ku ciągłemu rozwojowi. A oto laureaci za 2020 rok. Wspaniali hodowcy, ambitni i wytrwali w swojej profesji. GR Tomasz Chudzik […]

Read more

Sztandar Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego W kościele oo. Cystersów w Szczyrzycu miało miejsce rozwinięcie i poświęcenie sztandaru Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego. Dzień 29 czerwca 2021 głęboko zapisał się w pamięci hodowców i historii związku. Sztandar to symbol siły i jedności, jest wyrazem wspólnoty i gotowości do współdziałania. Jest to już kolejny […]

Read more

3 czerwca 2021 roku zmarł Julian Skorupa. Odeszła nie tylko legenda łódzkiej hodowli ale przede wszystkim odszedł wyjątkowy człowiek. Całe życie zawodowe poświęcił środowisku hodowców. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 9 czerwca w Łodzi na Dołach na cmentarzu katolickim, ul. Smutna 7. Śp Julian Skorupa, jako ówczesny kierownik Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Łodzi, […]

Read more

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE