II ŁÓDZKIE LAURY MLECZNE – KOLEJNI LAUREACI (cz. 2)

II ŁÓDZKIE LAURY MLECZNE – KOLEJNI LAUREACI (cz. 2)

Koncepcja mobilnego organizatora II Laurów Łódzkich spotyka się z aprobatą ze strony samych hodowców. PFHBiPM kontynuuje wręczanie statuetek i dyplomów. Indywidualne spotkania okazują się być wyjątkową okazją do rozmów, których w ostatnim czasie wszystkim brakowało. Mimo trudnej sytuacji w branży łódzkim hodowcom nie brakuje determinacji i nadziei na lepszą przyszłość.

Oto wykaz kategorii:
Za najwyższą wydajność życiową (5)
Za najwyższą wydajność krów w poszczególnych rasach (11)
Za najwyższą ocenę genomową (6)
Za najwyższą wydajność mleka (1)
Za najwyższą wydajność stad do 20 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 21-50 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 51-100 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 101-200 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad pow. 200 szt. (3)
Za aktywny udział w programie hodowlanym (5)

Bogdan Kozłowski – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale do 20 sztuk. Gospodarstwo zajęło 3 pozycję z wynikiem 10.993 kg mleka.

Jak Kubiak – Jest laureatem w dwóch kategoriach:

Najwyższa wydajność stada w przedziale pow. 200 sztuk. Gospodarstwo zajęło 2 pozycję z wynikiem 11.557 kg mleka.

Aktywny udział w programach hodowlanych. Współpraca z MCHiRZ w Łowiczu w zakresie matek buhajów i buhajów do rankingu.

Henryk Sowiński – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność krów w poszczególnych rasach. Hodowca uzyskał wyróżnienie za wydajność w rasie szwedzkiej czerwonej (SR). Krowa DIMA wyprodukowała 9.865 kg mleka w 4 laktacji. Jest córką buhaja BROLIN i posiada 87,5% rasy SR.

Michał Kramarski – Jest laureatem w trzech kategoriach:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 100-200 sztuk. Gospodarstwo zajęło 3 pozycję z wynikiem 11.539 kg mleka

Aktywny udział w programach hodowlanych. Współpraca z MCHiRZ w Łowiczu w zakresie matek buhajów i buhajów do rankingu.

Najwyższa ocena genomowa. Ten tytuł  hodowca uzyskał dzięki jałowicy po buhaju KRISTOFF z oceną genomową na poziomie 148 PF. W sezonie 2019.3 wśród gospodarstw taki wynik stawia Pana Michała na 2 pozycji.

Elżbieta Dmuchowska – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale do 20 sztuk. Gospodarstwo zajęło 2 pozycję z wynikiem 11.926 kg mleka.

Sławomir Gołębiewski – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność życiowa. Krowa Kiernozia urodziła się w 2004 roku i zdołała wyprodukować 110.561 kg ml (4,65% tłuszczu i 3,23% białka). Spośród krów, które znalazły się w tej kategorii jest najstarsza. Warto nadmienić, że w stadzie znajduje się jeszcze jedna krowa, która przekroczyła 100.000 kg produkcji.

Bogumiła Kaczmarek – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność krów w poszczególnych rasach. Hodowca uzyskał wyróżnienie za wydajność w rasie norweskiej czerwonej (NR). IZA 3 wyprodukowała w 3 laktacji 10.982 kg mleka. Jest córką buhaja Sormarka i posiada 75% rasy NR.

Ireneusz Charążka – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 20-50 sztuk. Gospodarstwo zajęło 3 pozycję z wynikiem 11.827 kg mleka

Jacek i Konrad Skoneczny – Jest laureatem w czterech kategoriach:

Najwyższa wydajność w woj. łódzkim i jednocześnie najwyższa wydajność stada w przedziale 50-100 sztuk. Gospodarstwo zajęło 1 pozycję z wynikiem 14.259 kg mleka

Najwyższa wydajność krów w poszczególnych rasach. Hodowca uzyskał wyróżnienie za wydajność w rasie polskiej holsztyńsko fryzyjskiej odmiany czarno białej (PHF-HO). MIŚKA wyprodukowała w 3 laktacji 22.562 kg mleka. Jest córką buhaja Salinas oraz za najwyższą wydajność w rasie polskiej holsztyńsko fryzyjskiej odmiany czerwono białej (PHF-RW). WALTRA wyprodukowała w 1 laktacji 18.078 kg mleka. Jest córką buhaja Outlaw.

OHZ Dębołęka Sp. z o.o. – Jest laureatem w czterech kategoriach:

Najwyższa wydajność stada w przedziale pow. 200 sztuk. Gospodarstwo zajęło 1 pozycję z wynikiem 11.905 kg mleka

Najwyższa wydajność życiowa. W 2019 roku w ośrodku było 10 krów powyżej 100.000 kg mleka. Spośród nich aż 7 wyprodukowało powyżej 110.000. Najwyższą wydajność życiową osiągnęła KOZA 115 z wynikiem 129.716 kg mleka.

Aktywny udział w programach hodowlanych. Współpraca z MCHiRZ w Łowiczu w zakresie matek buhajów i buhajów do rankingu.

Najwyższa ocena genomowa. Ośrodek ocenia genomowo wszystkie jałówki w stadzie. Pierwsza z nich po buhaju Sound System osiągnęła najwyższy wynik w województwie łódzkim na poziomie 150 PF.

Halina i Stanisław Podsiadły – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale do 20 sztuk. Gospodarstwo zajęło 1 pozycję z wynikiem 12.333 kg mleka

Piotr Zawadzki – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność krów w poszczególnych rasach. Hodowca uzyskał wyróżnienie za wydajność w rasie polskiej holsztyńsko fryzyjskiej odmiany czarno białej (PHF-HO). SOWA 85 wyprodukowała w 2 laktacji 11.612 kg mleka. Jest córką buhaja Vreuil i posiada 75% rasy MO.

Paweł Szczodrowski – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 20-50 sztuk. Gospodarstwo zajęło 2 pozycję z wynikiem 12.135 kg mleka

Radosław Wolski – Laureat w kategorii:

Najwyższa ocena genomowa. Ocena genomowa w tym gospodarstwie to zasługa głównego hodowcy p. Mateusza. Dzięki zabiegom selekcyjnym udało się uzyskać wynik 144 PF u jałówki po buhaju Cyrano.

Emilia Szewczyk – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 50-100 sztuk. Gospodarstwo zajęło 3 pozycję z wynikiem 11.211 kg mleka

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów.
Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE