Sztandar Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego

Sztandar Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego

W kościele oo. Cystersów w Szczyrzycu miało miejsce rozwinięcie i poświęcenie sztandaru Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego. Dzień 29 czerwca 2021 głęboko zapisał się w pamięci hodowców i historii związku. Sztandar to symbol siły i jedności, jest wyrazem wspólnoty i gotowości do współdziałania. Jest to już kolejny związek zrzeszony w PFHBiPM z własnym sztandarem. Delegacja z Łódzkiego Związku Hodowców Bydła pod kierownictwem wiceprezesa Dariusz Piątka brała również udział w tej wzniosłej uroczystości.

To było wspaniale przygotowane wydarzenie pod każdym względem. Głównym punktem uroczystości była msza św. połączona z aktem rozwinięcia i poświęcenia sztandaru. Przybyły poczty sztandarowe z całej Polski. Swoją obecnością zaszczyciły najważniejsze osoby ze szczebli władz hodowców, organizacji i samorządów. Podczas uroczystości miało miejsce odznaczenie zasłużonych hodowców, przemówienia gości oraz przybicie gwoździ. Gospodarze przyjęli nas z ogromną gościnnością, to zaszczyt bywać na takich wydarzeniach.

W imieniu łódzkich hodowców życzymy wszelkiej pomyślności na długie lata i gratulujemy wspaniałej inicjatywy.

Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE