II ŚWIĘTOKRZYSKIE LAURY MLECZNE

II Świętokrzyskie Laury Mleczne

Hodowla w świętokrzyskim ma głębokie korzenie dlatego jest stabilna. Dzięki wytężonej pracy i determinacji w działaniu, często całych rodzin, powstają tu nowe obiekty i to nie tylko produkcyjne. Hodowcom należą się wyrazy podziwu i uznania, za to że podejmują się takiego trudu. Bywa, iż nie można oprzeć się wrażeniu, że hodowca to nie jest zawód lecz wyjątkowa i rzadko spotykana cecha charakteru. Wyjątkowy był spontaniczny scenariusz tegorocznych wręczeń statuetek i dyplomów. Tym razem nie na gali podczas uroczystego zgromadzenia wszystkich laureatów. Ze względów pandemii wręczenie wyróżnień odbywało się u poszczególnych hodowców. Wiele wizyt odbyło się dosłownie w przerwie podczas pilnych prac polowych. Dziękujemy za każdą formę spotkania hodowcom, którzy poświęcili nam swój czas.

PFHBiPM wręczając 34 statuetki i dyplomy nagrodziła najlepszych hodowców za 2019 rok.

Jeszcze raz szacunek i uznanie. Ale przede wszystkim GRATULACJE!!!     

 

WYKAZ HODOWCÓW I KATEGORII:
Najwyższa wydajność stada w województwie
1 GR Michał Matuszczyk Modliszewice 11.987
Najwyższa wydajność życiowa krów
2 SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza 105.234
3 GR Michał Matuszczyk Modliszewice 102.602
4 GR Michał Matuszczyk Modliszewice 100.064
Najwyższa wydajność laktacyjna krów w poszcz. rasach
5 GR Michał Matuszczyk Modliszewice HO 16.562
6 SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza RW 14.602
7 EGR Roch Wiesław Gierczyński Pomorzany RP 5.886
8 GR Wioleta Tura Jeżów SM 11.596
9 SK Michałów Sp. z o.o. Michałów JE 10.745
10 GR Paweł Laskowski Hucisko MO 10.745
11 GR Anna Kaleta Przecławka ZB 8.962
12 GR Rafał Rogala Baranów ZR 4.345
Najwyższa wydajność stad, wg ilości krów
13 Jadwiga Paprocka Konary Kolonia do 20 szt. 10.356
14 Krzysztof Jan Bełczowski Zochcin 9.674
15 Jerzy Głąb Kobylany 9.288
16 GR Dariusz Szymkiewicz Sarbice Drugie 21-50 szt. 11.981
17 GR Benedykt Charaziński Nadworów 11.734
18 Konrad Misiurski Modliborzyce 11.384
19 GR Michał Matuszczyk Modliszewice pow. 50 11.987
20 GR Robert Sałapa Bidziny 11.358
21 GR Szymon Kłonica Jeżów 11.173
Najwyższa wydajność stad w poszcz. rasach
22 GR Michał Matuszczyk Modliszewice HO 11.973
23 GR Benedykt Charaziński Nadworów 11.947
24 GR Dariusz Szymkiewicz Sarbice Drugie 11.912
25 SK Michałów Sp. z o.o. Lubcza RW 10.800
26 IGR Leszek Ryszard Rusak Pasturka 9.706
27 GR Mateusz Maciążek Nadworów 8.968
28 EGR Roch Wiesław Gierczyński Pomorzany RP 3.788
29 Stanisław Szpiega Brzeście 2.977
30 Mateusz Łata Stara Zbelutka 2.384
31 Marek Fortuński Bardo SM 8.967
32 GR Joanna Suska Boduszów 8.646
33 Sebastian Kaniowski Gózd 6.558
34 SK Michałów Sp. z o.o. Michałów JE 8.448

Tekst i foto: Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE