Nasienie buhajów znowu ze stawką 8% VAT. Starania ŁZHB przyczyniły się do cofnięcia niekorzystnej zmiany.

27 czerwca informowaliśmy za pośrednictwem naszej strony internetowej o wsparciu starań PFHBiPM o przywrócenie 8% stawki VAT na nasienie buhajów. ŁZHB od początku był przeciwny takim zmianom. Z satysfakcją odebraliśmy wiadomość, że nasze stanowisko przyczyniło się do cofnięcia tej niekorzystnej zmiany.

Podstawa prawna:

Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2020 r. poz. 1487. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie wprowadza m.in. 8 % stawkę VAT za nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy.

Poniżej treść rozporządzenia:
Rozporządzenie

Krzysztof Gałązka

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE