Ile mleka w laktacji produkują krowy rasy PHF?

Ile mleka w laktacji produkują krowy rasy PHF?

Pytanie z pozoru jest proste a odpowiedź oczywista. Przeciętna wydajność ocenianych krów mlecznych rasy Polskiej Holsztyńsko – Fryzyjskiej odmiany czarno – białej (HO) w 2019 roku wynosiła:
w łódzkim:          8.462 kg mleka
w RO Parzniew: 8.563 kg mleka
w Polsce:           8.767 kg mleka (wg PFHBiPM).

Zatem każdy hodowca prowadzący ocenę wartości użytkowej bydła w PFHBiPM może się porównywać do tych poziomów odniesienia zdobywając orientację w położeniu swojego stada. Jest to bardzo pomocne w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących zarządzania.

Chociaż powyższe wartości wydają się być zbliżone, to w rzeczywistości wydajności osiągane przez poszczególne krowy w naszym kraju są bardzo mocno zróżnicowane (co widać na załączonym wykresie). Łatwo zauważyć, że spory odsetek stanowią wydajności poniżej 4 tys. kg mleka (12,8%). Na drugim końcu skali są krowy wybitne o wydajności powyżej 13 tys. – jednak te stanowią zaledwie 3%.

Dla bardziej dociekliwych przydatna będzie informacja nie tylko na temat przeciętnej wielkości produkcji ale także przedstawienie rozkładu tych wydajności.
Dlaczego?
Bo niezależnie od wyników regionalnych istotne jest na jakim poziomie znajduje się moje stado względem wszystkich krów które zakończyły laktację w 2019 roku.

Przykład 1: Jeśli w moim stadzie wydajność wynosi 8.000 kg mleka to oznacza, że mam krowy lepsze niż 50% krów tej rasy.

Przykład 2: Jeśli w moim stadzie wydajność wynosi 9.000 kg mleka to oznacza, że  mam krowy lepsze niż 66% krów tej rasy.

Przykład 3: Jeśli w moim stadzie wydajność wynosi 10.000 kg mleka to oznacza, że mam krowy lepsze niż 79% krów tej rasy.

Zatem im wyższą osiągamy wydajność tym większą powinniśmy mieć świadomość o wysokości poprzeczki, którą sami zawieszamy pod wpływem presji ekonomicznej jaka jest wywierana na hodowców bydła mlecznego.

Krzysztof Gałązka
ŁZHB

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE