Profilaktyka w hodowli bydła w celu ograniczenia stosowania antybiotyków

Pod takim tytułem zostało przeprowadzone szkolenie zorganizowane 5 marca w Tumidaju przez Łódzki Związek Hodowców Bydła i Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Sponsorami szkolenia były także firmy: Josera oraz De heus.
Wykład przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Tomasz Czeszczyszyn a cześć praktyczna odbyła się w nowej porodówce w OHZ Dębołęka.

STOSOWANE W MEDYCYNIE ANTYBIOTYKI TO TE SAME LEKI, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ W WETERYNARII PRZY LECZENIU ZWIERZĄT!  

LICZBA OGÓLNIE DOSTĘPNYCH ANTYBIOTYKÓW JEST OGRANICZONA. W CIĄGU OSTATNICH KILKU LAT NIE POWSTAŁ ŻADEN NOWY ANTYBIOTYK, A SKUTECZNOŚĆ OBECNYCH CIĄGLE SPADA.

OPRACOWANIE NOWYCH ANTYBIOTYKÓW WIĄŻE SIĘ Z OGROMNYMI KOSZTAMI PRODUKCJI ORAZ POTRZEBĄ WIELU LAT BADAŃ KLINICZNYCH NAD NOWYMI LEKAMI 

PROBLEM LEKOOPORNYCH BAKTERII JEST ZŁOŻONY I DOTYCZY NIE TYLKO MEDYCYNY, ALE TEŻ WETERYNARII, ROLNICTWA, ŻYWNOŚCI I CAŁEGO ŚRODOWISKA

To było pierwsze spotkanie z cyklu szkoleniowego dla członków ŁZHB. Wydarzenie zgromadziło głównie hodowców z powiatu sieradzkiego ale także z rejonów przyległych. Frekwencja dopisała, temat był bardzo ważny, nie brakowało dyskusji a ocenę wydarzenia pozostawiamy jego uczestnikom. Wyrażamy nadzieję, że był to duży krok w kierunku podniesienia świadomości nie tylko w zakresie praktyki hodowlanej ale także w zakresie nadchodzących zmian w prawodawstwie.
Główny problem to ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ!!!, dlatego ograniczenie stosowania antybiotyków jest takie ważne. I nie chodzi tu tylko o zdrowie jedynie zwierząt ale przede wszystkim ludzi.

Wybrane zagadnienia:
Jak ograniczyć stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego?   
1. Nie używaj antybiotyków niepotrzebnie
2. Ogranicz potrzebę stosowania i zapobiegaj rozprzestrzenianiu się chorób
3. Zoptymalizuj zużycie antybiotyków
4. Monitoruj zużycie leków i oporność antybiotykową
5. Stosuj metodę 5:2.
Pięć zasad, by powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenów zakaźnych
Dwie zasady, by powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenów środowiskowych

Profilaktyka w produkcji cieląt
1. Profilaktyka chorób cieląt już od wycielenia
2. Siara dobrej jakości, podana w odpowiednim czasie i ilości
3. Patogeny
4. Profilaktyka IBR i BVD
5. Szczepienie zwierząt – kiedy?
6. Jak ochronić cielęta przed chorobami układu oddechowego?

Profilaktyka podsumowanie
1. Dobrostan
2. Właściwe żywienie
3. Szczepienia
4. Odrobaczanie
5. Badania kontrolne, a w razie potrzeby metafilaktyka
6. Leczenie jako wyjątek, a nie norma.

Nowe przepisy mające na celu zakończenie nadużywanie antybiotyków w rolnictwie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Ich celem jest:
1. Określenie zasad sprzedaży, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych (WPL)
2. Modernizacja prawodawstwa
3. Zachęcanie do innowacji w zakresie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych
4. Wzmocnienie kampanii UE przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Rozporządzenie ma zastosowanie od 28 stycznia 2022 roku.

Okazuje się rozwój cywilizacji spowodował koszt, za który rachunek zapłacą nasi potomkowie. Chyba, że współczesne pokolenie podejmie skuteczne działania żeby to zmienić. To ogromne wyzwanie nie tylko ekonomiczne i nie tylko dotyczące rolnictwa.

Uczestnicy szkolenia z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się nowej porodówce w Ośrodku Hodowli w Dębołęce. Prezes Lech Przybylski przedstawił zagadnienia od strony inwestycyjnej, podkreślając jednocześnie cele misyjne ośrodka w propagowaniu innowacji. Natomiast główny hodowca Dariusz Piątek w szczegółach opowiedział uczestnikom o znaczeniu prawidłowego odchowu młodzieży jako kluczowym elemencie w produkcji mleka. Przybliżył założenia procesu powstawania obiektu i jego funkcjonalności w użytkowaniu.

 

ŁZHB, Krzysztof Gałązka
W tekście wykorzystano materiały z wykładu Tomasza Czeszczyszyna (PLW)
Foto: MCHiRZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE