Delegacja z Łotwy odwiedziła łódzkich hodowców

18 października zaszczyciła nas delegacja rolników z Łotwy. Na przyjęcie gości zdecydowali się Państwo Wioleta i Tomasz Nowakowie z synem Szymonem oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce.
Pierwsze gospodarstwo, to przykład doskonale zorganizowanego modelu rodzinnego. Z pokolenia na pokolenie prowadzone były systematyczne modernizacje, które na chwilę obecną doprowadziły właścicieli do pozycji lidera w regionie. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się ze strukturą gospodarstwa i stylem jego zarządzania. Nowoczesne rozwiązania technologiczne stały się obiektem ogromnego zainteresowania. Największą ciekawość wzbudziły roboty udojowe, specyfika ich pracy i związane z nimi aspekty organizacji pracy w nowym, jakby nie było wydaniu.  Padało mnóstwo pytań dotyczących procesów w samym gospodarstwie a także dotyczących zagadnień globalnych. Gospodarstwo Państwa Nowaków (Wielgie) jest doskonałą wizytówką także dla Łódzkiego Związku Hodowców Bydła i PFHBiPM. Podział pracy w gospodarstwie jest ściśle ustalony, pracy jest mnóstwo, jednak największą motywacją do rozwoju jest zaangażowanie syna Szymona, co wyraźnie imponowało naszym gościom. Wizyta zakończyła się serwisem kawowym, grupowym zdjęciem oraz podziękowaniem łotewskiej delegacji.

Kolejne wizytowane gospodarstwo to Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce, które jest przedstawicielem Spółek Skarbu Państwa. Pomimo, że Dębołęka jest jednym z mniejszych OHZ-ów w Polsce, to ma bardzo bogaty dorobek hodowlany. W tym dniu Ośrodek reprezentował Dariusz Piątek – główny hodowca, który przedstawił dorobek hodowlany za minione lata. Dębołęka kojarzy się nie tylko z wysoką wydajnością mleka. Jest aktywnym uczestnikiem wystaw wojewódzkich, krajowych i europejskich, gdzie zdobywane są czempiony. Wszystkie jałówki są genotypowane aby prowadzić selekcję już w młodym wieku oraz wykonać precyzyjny dobór buhajów. Mimo, że gospodarstwo posiada nadwyżkę materiału hodowlanego, to nie sposób kupić jałówkę, bo zwiększana jest obsada krów w stadzie. W rankingu buhajów MCHiRZ w Łowiczu buhaje z Dębołęki zajmują dominującą pozycję spośród polskich hodowców.
Przy tak wysokiej produkcji stado zostało podzielone na kilka grup technologicznych aby optymalnie wykorzystać posiadany potencjał genetyczny. Zwiedzający zasypali pytaniami o najdrobniejsze szczegóły związane z zarządzaniem stadem. Bardzo podobała się zwiedzającym porodówka, która wkrótce zostanie oddana do użytku. Podgrzewane poidła dla cielnych samic, planowany system pojenia cieląt, wybiegi i wiele innych rozwiązań to wyraz nowoczesności i dobrostanu w każdym aspekcie.

Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE