AUKCJE JAŁÓWEK w SERCU POLSKI

AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI. OTWARCIE 10 STYCZNIA 2019.
RING GŁÓWNY ŁODR w BRATOSZEWICACH!

Sprzedaż materiału hodowlanego powinna być dochodowym efektem pracy hodowcy bydła mlecznego. Forma tej sprzedaży nie jest obojętna, bowiem tylko sprzedaż aukcyjna gwarantuje maksymalny zysk. Łódzki Związek Hodowców Bydła w porozumieniu z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt podjęli inicjatywę stworzenia ośrodka aukcyjnego. Zaczynamy od zasięgu regionalnego ale nasze ambicje sięgają dalej. ŁZHB jest członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i jednym z owoców tej przynależności jest wspólne dążenie do rozwoju aukcji do rangi krajowej.

JEDYNI TACY.
Aukcje jałówek w Polsce podejmowane były wielokrotnie i w różnych regionach, jednak tylko w naszym województwie udało się je rozwinąć. Zapewne jest to zasługa ówczesnych hodowców i przedstawicieli mleczarstwa ale także pracowników z Julianem Skorupą na czele. Aukcje odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, zależnie od koniunktury i zdolności organizacyjnych.
Jednak wszystkie posiadały wspólny mianownik: zaangażowanie hodowców do tej formy sprzedaży.
TYLKO SPRZEDAŻ AUKCYJNA GWARANTUJE MAKSYMALNY ZYSK.
Z biegiem czasu i rozwojem komunikacji telefonicznej i internetowej pojawiło się zagrożenie dla tradycyjnej formuły prowadzonych przez nas aukcji. Pośrednicy handlowi za sprawą tych mediów uzyskali łatwy kontakt z naszymi hodowcami. Cena wynikłych transakcji nie zawsze była satysfakcjonująca. Zatem rzeczywistość podniosła nam poprzeczkę jeszcze wyżej i skłoniła do nowych wyzwań, które z motywacją podejmujemy.
ŁZHB STWORZYŁ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, GŁÓWNIE PO TO ABY WSPOMAGAĆ SPRZEDAŻ AUKCYJNĄ.
Docelowo każda zgłoszona do aukcji jałówka będzie reklamowana już kilka dni wcześniej po to, aby informować i zachęcać kupujących. Warto więc dokonywać zgłoszeń z odpowiednim wyprzedzeniem czasu. Prezentowane dane z oczywistych względów nie będą kompletne na tyle, aby identyfikować sprzedawców ale z całą pewnością pozwolą na zapoznanie się z ofertą. Potencjalny kupiec dotychczas dowiadywał się o szczegółach oferty dopiero w miejscu aukcji i musiał szybko podejmować decyzję. Wkrótce otrzyma możliwość zapoznania się zanim przyjedzie na miejsce. Liczymy, że lepiej przygotowany kupiec będzie bardziej zdecydowany, co ułatwi mu dokonanie optymalnego wyboru i udanego zakupu.
A GDYBY JAŁÓWKA NIE ZNALAZŁA NABYWCY, BO KUPIEC NIE ZDOŁAŁ DOJECHAĆ?
Hodowca biorący udział w sprzedaży liczy, że podczas licytacji jego jałówka osiągnie należytą cenę i trafi w dobre ręce. Zdarzało się wielokrotnie, że mimo posiadanych walorów taka jałówka nie znalazła nabywcy. Bywało, że nabywca dopiero po zakończonej licytacji ujawniał swoje zamiary zakupowe, ale już po niższej cenie, mniej korzystnej dla sprzedającego. Jako organizatorzy nie pozwolimy na „licytacje w dół”. Dajemy sprzedającym skuteczne narzędzie do obrony przed taką praktyką. Mianowicie każda jałówka, nie sprzedana na aukcji będzie mogła trafić na naszą stronę internetową i tam być oferowana do „SPRZEDAŻY POAUKCYJNEJ”. Kupiec, który ma coraz mniej czasu nie mógł dzisiaj przyjechać, ale jeśli ma niespełnione potrzeby zakupowe, to może skorzystać z tej uzupełniającej formuły jeszcze przez kilka dni po zakończeniu aukcji. Sprzedający ma szansę na godną cenę o ile zgodzi się na taka propozycję.
STWÓRZMY RAZEM SILNE (WŁASNE) OGNIWO SPRZEDAŻY.
Współczesne czasy silnej konkurencji w obszarach gospodarczych zmuszają do efektywnego działania. Mimo swojej siły jako ŁZHB widzimy jednak potrzebę wzmocnienia naszej działalności na polu obrotu materiałem hodowlanym. Dlatego łączymy się z innymi partnerami działającymi na rzecz hodowców. Łódzki Związek ma doświadczenie, tradycję i markę organizatora aukcji. Przez 25 lat pracował na rzecz hodowców.  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, to renomowany ośrodek wystaw i targów. Takie położenie komunikacyjne to niezastąpiony kapitał. Rozbudowana infrastruktura, w tym ring na miarę marzeń tylko czeka na lepsze wykorzystanie. Mazowiecki Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu wspiera ŁZHB w działalności statutowej, jest sponsorem strategicznym wystaw i wyraża gotowość do wspólnego rozwoju Aukcji Jałówek w Sercu Polski.
AUKCJE WOJEWÓDZKIE TO SZEROKI WSTĘP DO AUKCJI KRAJOWYCH.
Aukcje o zasięgu krajowym, to już wyższy poziom organizacyjny, gdyż wchodzimy w szerszy  obszar działania. ŁZHB jest członkiem PFHBiPM, co daje nam możliwość rozbudowy inicjatywy. Docelowo chcielibyśmy stworzyć Krajowy Ośrodek Aukcyjny w myśl podjętej koncepcji z Zarządem Federacji. Przed nami kontynuacja rozmów, więc jesteśmy na pomyślnej drodze do spełnienia planów.
OD CZEGO ZALEŻY POMYŚLNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA?
Tylko i wyłącznie od postawy naszych hodowców!
Dajemy im możliwości oraz infrastrukturę jako owoc porozumienia się najważniejszych podmiotów na rynku hodowlanym w tym zakresie działalności.
Producenci wielu branż ponieśli porażkę, bo utracili wpływ na najważniejsze ogniwo w pośrednictwie sprzedaży. Ponieśli porażkę pomimo, że wyprodukowali doskonały produkt. Zapewne wielu z nich żałuje, że świadomie oddało pole działania podmiotom komercyjnym, zewnętrznym.
Proponujemy utrzymanie ogniwa sprzedaży jałówek w rękach hodowców, po to aby za kilka lat mieć wpływ na ten proces. I najważniejsze – nie żałować po czasie. Nie jest wykluczone, że wkrótce w Polsce wysyci się obsada krów w nowych obiektach i dojdzie do nadwyżki materiału hodowlanego. Wówczas silnie działający podmiot łatwiej sprosta wyzwaniu polegającym na zagospodarowaniu tej nadwyżki. Czas ucieka ale optymizm pozwala nam wierzyć że nasi hodowcy wykażą się dojrzałością i postawią na własną organizację.
Dla członków związku i hodowców prowadzących ocenę w Polskiej Federacji zawsze będziemy stosować preferencyjne warunki współpracy.         

Pierwsza Aukcja Jałówek w Sercu Polski odbędzie się 10 stycznia 2019 roku. 

Krzysztof Gałązka
Dyrektor Biura ŁZHB

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE