Wydajności życiowe najlepszych krów w łódzkim

Wydajności życiowe najlepszych krów krów w łódzkim.

Rok 2021 w ocenie pokazał jak można osiągać imponujące wydajności życiowe. Pomimo poglądu, poniekąd słusznego, że krowy mleczne żyją zbyt krótko, to okazuje się że znajdują się wyjątki. Cieszą takie rodzynki, bo pokazują że istnieją krowy zdolne do bardzo wysokiej produkcji. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że są hodowcy którzy to potrafią stworzyć doskonałe warunki swoim zwierzętom. Spośród populacji ocenianej 23 krowy przekroczyły granicę 100 tys. kg mleka.

Pozycje lidera utrzymał Tomasz Kocięba. Jego rekordzistka, krowa Faja, wyprodukowała aż 158.612 kg mleka. Kolejne dwie pozycje zajęły krowy z OHZ Dębołęka. Ich produkcja to odpowiednio: 128.065 i 124.968 kg mleka. W tym ośrodku 5 krów przekroczyło pułap 100.000 kg mleka.
Wśród hodowców godnych wyróżnienia należy wymienić jeszcze:
– GR Zawadzki Piotr,
– Gołębiewski Sławomir,
– GR Tarka Andrzej (2 sztuki),
– GR Wolski Radosław,
– GR Musialski Piotr,
– GRH K. A. Walaszczyk,
– GR Szczodrowski Paweł,
– GR Kramarski Michał,
– GR Rosiak Marek,
– Rusek Andrzej,
– Pełka Jerzy,
– GR Zalewski Jacek,
– GR Opas Jarosław,
– GR Szołowski Wojciech,
– GR Bogołębski Marek,
– GR Wiechno Marcin.

Tak wygląda lista hodowców długowiecznych krów. Krów, które regularnie się zacielają, są zdrowe, wydajne. Krów, którym zapewniono dobrostan na odpowiednim poziomie. Dbałość o zwierzęta się opłaca. Warto inwestować w poprawę zarządzania stadem, ponieważ efekty kiedyś przychodzą, co widzimy w przedstawionym materiale.

K. Gałązka

 

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE