SPOTKANIE WYBORCZE BRATOSZEWICE 12.12.2018 – Nowi Delegaci

W dniu 12 grudnia 2018 odbyło się spotkanie wyborcze Delegatów na Walny Zjazd ŁZHB. Było to ostatnie zebranie zamykające cykl wyborczy. Koło hodowców z powiatów łowickiego i zgierskiego należy do najliczniejszych w łódzkim, stąd wybrano aż 20 delegatów: Sylwester Imiołek, Dariusz Kujawski, Grzegorz Gudej, Jan Lesiak, Radosław Pruk, Krzysztof Cyganiak, Zdzisław Prusinowski, Cezary Bogus, Paweł Wojda, Joanna Milczarek, Andrzej Gajda, Andrzej Dałek, Mirosław Zawiślak, Mariusz Misiak, Waldemar Wojciechowski, Andrzej Rzymski, Tomasz Chądzyński, Stanisław Staniaszek, Piotr Milczarek, Hubert Pakuła. Serdeczne gratulacje!
Spotkanie odbywało się w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, więc nie sposób było ominąć temat aukcji jałówek. Została zaprezentowana strona internetowa i jej nowe funkcje w zakresie obrotu materiałem hodowlanym. Z dyskusji wynikało, że aukcje są trafionym przedsięwzięciem, ale musimy rozwijać alternatywne formy promocji i sprzedaży. Podejmiemy to wyzwanie z należytą powagą, jednak sukces będzie możliwy przy odpowiedniej aktywności hodowców. Jeśli tylko zechcą oni sprzedawać jałówki za pośrednictwem ŁZHB, możemy zbudować silne ogniwo sprzedaży będące w rękach samych hodowców. Mamy wybór, więc wybierzmy dobrze!
Nie zabrakło tematyki hodowlanej zaprezentowanej przez specjalistów z PFHBiPM, obejmującej najnowsze osiągnięcia.

Sponsor spotkania: MCHiRZ w Łowiczu

ŁZHB

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE