Ruszyły wybory Delegatów na Walny Zjazd. Domaniewice 07.10.2022

Hodowcy a zarazem członkowie ŁZHB z powiatów łowickiego i zgierskiego otworzyli cykl spotkań wyborczych. Liczebność członków w kole pozwalała na wybór 16 nowych Delegatów na najbliższy IX Walny Zjazd. Ponieważ frekwencja była zadowalająca a ponadto w zebraniu uczestniczyli hodowcy cieszący się wysokim autorytetem w środowisku, to wybór przebiegł pomyślnie. Domaniewice przechodzą do historii. Spośród nowych Delegatów wybrani przedstawiciele będą stanowić skład zarządu krajowego PFHBiPM, o czym zostali poinformowani zebrani na sali członkowie.

Takie spotkanie to także okazja do zdobycia nowej dawki wiedzy. Doskonały wykład przeprowadził przedstawiciel firmy ETOS Piotr Chełminiak. Jego wykład dotyczył optymalizacji kosztów produkcji mleka. Niesamowite, że często można to czynić bez dodatkowych nakładów a wystarczy zmienić technikę postępowania, kolejność czynności, zachować reżimy czasowe, itp. Gromkie brawa po wykładzie niech będą wyrazem podziękowania za ten cenny, trafiony przekaz.

W spotkaniu wzięli udział także partnerzy współpracujący, sponsorzy wydarzenia. Podmioty, które często współpracują z Łódzkim Związkiem Hodowców Bydła. Wśród nich należy wymienić:

AGROSKŁAD
De Heus
MCHiRZ w Łowiczu

Przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty, był czas na rozmowy biznesowe i wymianę kontaktów. Liczymy, że współpraca zaowocuje w niedalekiej przyszłości.

Do grona sponsorów zaliczamy także Pana Waldemara Wojciechowskiego, który wziął na siebie część kosztów organizacyjnych jako gospodarz terenu.

Wśród prelegentów był także dyrektor Regionu Oceny Michał Rodak. Zachęcał hodowców do korzystania z dodatkowych usług PFHBiPM. Pomimo, że powiat łowicki należy do silnie wysyconych pod względem hodowli, to potrzeba rozszerzania oferty pozostaje wciąż aktualna. Najlepsi hodowcy już dawno przekonali się, że warto naszą współpracę rozwijać.

Przed nami kolejne spotkania. Kolejne wybory i wiele z tym związanych emocji. To znaczy, że środowisko hodowców jest mocno zaangażowane w życie organizacji. I bardzo dobrze, bo to przecież jest ich związek, ich sprawy zawodowe oraz silne relacje społeczne z innymi hodowcami.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla sponsorów wydarzenia.

K. Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE