Najwyższa wydajność stada w 2020 w świętokrzyskim – Ewa i Dariusz Szymkiewicz

Najwyższa wydajność stada w świętokrzyskim – Ewa i Dariusz Szymkiewicz

Gospodarstwo Państwa Ewy i Dariusza Szymkiewiczów położone jest w Sarbicach Drugich w gminie Łopuszno. To wzorcowe gospodarstwo rodzinne, gdzie pozytywne wzorce rodziców przejmuje ich syn Michał.
Głównym kierunkiem działalności jest hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka. Początki stada sięgają 1994 roku, jego rozwój następował wraz z powiększaniem gospodarstwa. Cały areał wynosi 70 ha, z czego połowa to użytki zielone. Główne uprawy to kukurydza na kiszonkę (20 ha),  trawy na sianokiszonkę (30 ha), a resztę stanowią zboża. Pogłowie bydła rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej wynosi 84 sztuki, w tym 37 stanowią krowy. Dój w gospodarstwie odbywa się dwukrotnie dojarką przewodową. System utrzymania krów jest uwięziowy natomiast jałówki są na głębokiej ściółce w jałowniku zaprojektowanym i wykonanym samodzielnie przez hodowców.  Wydajność stada w 2020 roku była najwyższa w woj. świętokrzyskim. Dzięki systematycznej pracy hodowlanej udało się wyprodukować 12812 kg mleka. Zadowalający jest jego skład na poziomie 3,63% tłuszczu i 3,48% białka. Raport wynikowy zawiera pożądane  wyniki także innych parametrów. Zawartość komórek somatycznych pozwala hodowcom spać spokojnie, poziom mocznika jest pod wnikliwą kontrolą a średni dzień laktacji w minionym okresie to zaledwie 150-170 dni. Genetyka idzie tutaj w parze z dobrym zarządzaniem. Pan Dariusz samodzielnie zajmuje się inseminacją. Zanim jednak dokona zabiegu skrupulatnie planuje buhaje, odpowiednie do poszczególnych samic. Pani Ewa jest niezastąpiona, w swoich obowiązkach i prowadzeniu domu. W stadzie systematycznie wykonuje się badanie cielności z wykorzystaniem USG. Hodowca rozważa poszerzyć zakres diagnostyki rozrodu o PAG-i oferowane przez polską federację. Konsekwentnie korzysta z doradztwa żywieniowego oraz analizy pasz, to podstawa do prawidłowego zbilansowania dawki żywieniowej. Hodowca jest dostawcą mleka do OSM we Włoszczowej. Stawia na doskonalenie zawartości tłuszczu i białka w mleku. Ponadto kierunkuje stado do poprawy długowieczności.
Państwo Ewa i Dariusz są pozytywnym przykładem hodowców konsekwentnie realizujących swoje plany. Nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozwoju stada. Takim pasjonatom wiele w życiu udaje się osiągnąć dzięki zamiłowaniu i pracowitości.

Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE