Czempiony wróciły do Bratoszewic

Czempiony wróciły do Bratoszewic.

Po trzech latach nieobecności hodowcy wrócili do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ostatnia wystawa miała bowiem miejsce w 2019 roku. Okazało się, że XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych była potrzebna całemu środowisku. Hodowcy wrócili do gry o czempiony, teren wystawowy zatętnił życiem a organizatorzy wydarzenia zrobili wszystko, by stworzyć odpowiednie warunki. Wystawa odbyła się w dniach 11-12 czerwca, ściągnęła tłumy zwiedzających i powoli przeszła do historii.   

Zarówno krowy jak i jałówki zostały wzorowo przygotowane do oceny. Komisja sędziowska w składzie Małgorzata Lisiecka – sędzia główny oraz Jarosław Wiek – asystent, pracowała w sobotę. Pomimo, że stawki do oceny nie były liczne, to często zwierzęta były bardzo wyrównane. Z jednej strony rosło wyzwanie dla komisji ale z drugiej strony uwidocznił się postęp hodowlany, który cały czas jest skutecznie realizowany. Podczas oceny widać było ducha rywalizacji. Jednak najbardziej dało się zauważyć zaangażowanie hodowców i prezenterów. Wszyscy starali się maksymalnie wyeksponować walory pokrojowe. Nowym elementem oceny na ringu było wprowadzenie dodatkowej stawki, krów seniorek – będących w 4 laktacji i starsze.
Praca hodowlana to nie tylko konsekwentna realizacja doskonalenia genetycznego. W pracę zaangażowane są całe rodziny hodowców. Zamiłowanie do zawodu przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. W wystawie wzięli udział hodowcy z dłuższym stażem oraz tacy, którzy przyjechali po raz pierwszy. To pokazuje, że zainteresowanie wystawą nie wygasa i mamy nadzieję, że będzie się rozwijało w kolejnych edycjach.

Krowy rasy Polskiej Holsztyńsko Fryzyjskiej odmiany HO zostały ocenione i uzyskały tytuły w następujących kategoriach:
Pierwiastki młodsze – czempion – Radosław Wolski
Pierwiastki starsze   – czempion – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
– wiceczempion – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
Krowy w 2 laktacji      – I lokata – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
Krowy w 3 laktacji      – czempion – Tomasz Kocięba
Seniorki w 4+ laktacji – czempion – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
– wiceczempion – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.

Jałówki 1 grupa wiekowa – czempion – Tomasz Kocięba
– wiceczempion – Marcin Świątnicki
Jałówki 2 grupa wiekowa – czempion – Radosław Wolski
– wiceczempion – Daniel Matusiak
Jałówki 3 grupa wiekowa – czempion – Tomasz Kocięba
– wiceczempion – Marcin Świątnicki
Jałówki 4 grupa wiekowa – czempion – Tomasz Kocięba
– wiceczempion – Daniel Matusiak
Jałówki 5 grupa wiekowa – czempion – Adrian Czarnek
– wiceczempion – Radosław Wolski
Jałówki 6 grupa wiekowa – czempion – Radosław Wolski
– wiceczempion – Tomasz Kocięba
Jałówki 7 grupa wiekowa – czempion – Wojciech Kaźmierczak
– wiceczempion – Ireneusz Denkowski

Zostały wyłonione dwa supreczempiony wystawy.
Za krowę tytuł superczempiona otrzymał OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
Natomiast za jałówkę tytuł superczempiona otrzymał Tomasz Kocięba. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Młodego Hodowcy. Młodzi prezenterzy stanęli na wysokości zadania i z powodzeniem opanowali swoje cieliczki. Stali się dumą swoich najbliższych i obiektem podziwu zgromadzonej publiczności.

Podczas wystawy miało miejsce także wręczenie Złotych Honorowych Odznak PFHBiPM. To wyróżnienie dla hodowców – członków ŁZHB zaangażowanych w działania na rzecz społeczności hodowców. Ich kandydatury zostały zgłoszone prze Zarząd ŁZHB i zatwierdzone na szczeblu Zarządu PFHBiPM.

K. Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE