Terminarz Aukcji i Warunki Ogólne

Terminarz aukcji jałówek hodowlanych w woj. łódzkim w 2019 roku

Miejsce aukcji I II III IV V VI VII VIII IX
ŁODR Bratoszewice 10 14 14 11 9

22
*


**

8

12

*22 czerwca aukcja odbędzie się po wycenie bydła na wystawie
** w lipcu aukcja jałówek nie odbędzie się

 

W obrocie aukcyjnym są jałówki z wystawionym świadectwem zootechnicznym, zgłoszone uprzednio do organizatora.
Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy potwierdzone Decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii.

W przypadku braku takiej decyzji wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia jałówki w kierunku ww. chorób hodowlanych. Cielność jałówek może być  potwierdzona przez lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu zakupu na życzenie kupującego ale na koszt sprzedającego.

Sprzedający wpłacają za organizację aukcji:
60 zł + 23% VAT – należący do  ŁZHB  lub
110 zł + 23% VAT – nie należący do ŁZHB.

Wszyscy nabywcy wpłacają: 110 zł + 23% VAT.

Komisyjna wycena i oglądanie jałówek odbywa się w godzinach 11.00 – 12.00.

Licytacja i sprzedaż jałówek po godzinie 12.00.

Nabywcy wpłacają wadium w wysokości w wysokości 200 zł po wylicytowaniu jałówki na ringu.

Łódzki Związek Hodowców Bydła – organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Łódzki Związek zastrzega sobie możliwość podniesienia kosztów organizacyjnych aukcji.

W zależności od ilości jałówek i zapotrzebowania Łódzki Związek Hodowców Bydła przewiduje możliwość zwiększenia częstotliwości aukcji, rozszerzenia i  ewentualnej zmiany sieci punktów aukcji.

Informacje telefoniczne o aukcjach:
Biuro: 42 632-59-74, 42 632-15-48
Inspektor Zdzisław Szewczyk 668-131-081
Inspektor Paweł Pospieszny 668-131-607
Dyrektor Biura Krzysztof Gałązka 661-808-009

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE