SZKOLIMY SIĘ DLA HODOWCÓW

Szkolimy się dla hodowców.

Na naukę nigdy nie jest za późno – mawiali i mawiają ci, którzy doceniają znaczenie posiadanej wiedzy w życiu. Celem współczesnego hodowcy są nie tylko wysokie wydajności ale przede wszystkim zrównoważenie obszaru produkcyjnego ze zdrowiem i długowiecznością. Dlatego kadra zootechniczna PFHBiPM prowadzi szkolenia na wielu płaszczyznach, w tym także dla swoich pracowników aby w codziennej praktyce służyć fachową wiedzą swoim hodowcom.

W październiku odbyły się warsztaty terenowe dla zootechników oceny. Jedna grupa szkoliła się w gospodarstwie p. Wojciecha Kaźmierczaka pod okiem Marzeny Michalak – doradczyni żywieniowej. Wśród poruszanych tematów znalazły się:
– ocena organoleptyczna pasz, szczególnie objętościowych. Są one źródłem niezbędnych składników pokarmowych, potrzebne drobnoustrojom w żwaczu, niezbędne w procesie przeżuwania i regulują pH w żwaczu. Przy ocenie organoleptycznej liczy się zapach, smak, barwa, struktura, wilgotność, skład botaniczny, stadium rozwojowe roślin, ewentualne porażenie, zanieczyszczenia.
– termin zbioru, technika zakiszania, sposób przechowywania.
Ważnym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie raportów wynikowych w prawidłowym żywieniu. Warto tutaj zaznaczyć, że w ofercie PFHBiPM znajduje się 10 Raportów Wynikowych:
RW-1 Stado (w pakiecie)
RW-2 Próba (w pakiecie)
RW-3 Rozród
RW-4 Młodzież
RW-6 Zdarzenia
RW-7 Wartości hodowlane
RW-8 Somatyka
RW-9 Rasy – krowy
RW-10 Rasy – Stado
RW-11 Żywienie
Dzięki RW możesz świadomie zarządzać stadem, a w szczególności:
– poprawiasz opłacalność produkcji,
– wykorzystujesz potencjał krów,
– kontrolujesz zdrowotność stada.
Raporty wynikowe zawierają konkretne komunikaty dla hodowców. Oznaczenia są czytelne i jednoznaczne. Zastosowana kolorystyka jest dodatkowym ułatwieniem w ocenie sytuacji w stadzie.

Ocena żywienia krów możliwa jest na podstawie wydajności i składu mleka – najwięcej mówi o tym RW -11. Siłą PFHBiPM w dziedzinie żywienia jest grupa doradców Żywieniowych – zapraszamy do kontaktu i współpracy z nimi.

Druga grupa zootechników szkoliła się w temacie mastitis, jego przyczyn i zapobiegania, dzięki uprzejmości hodowców gospodarstwa p. Sebastiana Szustaka, tym razem przez Sławomira Stanka, doradcę ogólnego.
Z praktyki wiadomo, że liczba komórek somatycznych krów rośnie wraz z wiekiem. Zdrowe krowy powinny mieć maksymalnie:
35 tys. w 1 laktacji
50 tys. w 2 laktacji
60 tys. w 3 laktacji
85 tys. w 4 laktacji.
Spośród czynników ryzyka wpływających na mastitis są:
– faza laktacji
– wiek zwierzęcia
– anatomia wymienia
– niewłaściwe warunki utrzymania
– czynniki stresogenne
– stan sprzętu udojowego
– niski dobrostan
– niewłaściwa rutyna doju
– niewłaściwa higiena
– błędy żywieniowe
– brak profilaktyki
– zdrowotność racic.

75% wszystkich stanów chorobowych wymienia przyjmuje postać podkliniczną, przebiegającą bezobjawowo. Nie dostrzegamy wówczas zmian w mleku i na wymieniu.
PFHBiPM oferuje doradztwo somatyczne, zarówno w opcji jednorazowej usługi oraz w pakiecie czterech wizyt w roku. Doradztwo obejmuje monitoring zdrowotności stada, nadzór nad profilaktyką, podstawy żywienia, doskonalenie produkcji mleka wysokiej jakości, nadzór i optymalizację warunków utrzymania i dobrostanu zwierząt.

K. Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE