Odbył się Walny Zjazd Delegatów ŁZHB

W dniu 21 lutego odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczy ŁZHB. Frekwencja była zaskakująca, gdyż na 54 uprawnionych do głosowania przybyło 49, co stanowi ponad 90%. Takie zainteresowanie świadczy o ogromnym zaangażowaniu w działalność Łódzkiego Związku. Oprócz Delegatów przybyli na zebranie także zaproszeni Goście i członkowie honorowi.
Walny Zjazd otworzył Prezes Włodzimierz Pabin. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Kocięba a Sekretarzem został Artur Walaszczyk. Głównym celem Zjazdu było sprawozdanie za okres minionych dwóch lat oraz wybory do nowych władz związku. Nie brakowało gorących dyskusji i wymiany poglądów. Zostały zaprezentowane zmiany do Statutu a następnie zaaprobowane przez uczestników Zjazdu. W Zjeździe uczestniczył Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik oraz Dyrektor Regionu Adam Kamiński.
Największe emocje wywołał wybór do Zarządu. Zgłoszono 16 kandydatów, spośród których należało wybrać 12 osobowy Zarząd z 6 Kół Hodowców. Okazało się, że konieczna była dogrywka pomiędzy Tomaszem Bartoszkiem i Jackiem Gabryelczykiem. Ostatecznie do Zarządu weszli:
Włodzimierz Pabin             – Prezes
Dariusz Piątek                   – I Wiceprezes
Waldemar Wojciechowski – II Wiceprezes
Krzysztof Cyganiak           – Sekretarz
Tomasz Nowak                 – Skarbnik
Daniel Matusiak            – członek Zarządu
Andrzej Dałek               – członek Zarządu
Zdzisław Prusinowski   – członek Zarządu
Dariusz Jerzmanowski – członek Zarządu
Izydor Pawlak               – członek Zarządu
Tomasz Kocięba           – członek Zarządu
Jacek Gabryelczyk       – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Wójcik          – Przewodniczący
Grzegorz Gudej        – członek
Chądzyński Tomasz – członek

Sąd Koleżeński:
Paweł Wojda   – Przewodniczący
Hubert Pakuła – członek
Michał Gajzler – członek

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PFHBiPM:
Włodzimierz Pabin
Dariusz Piątek
Waldemar Wojciechowski
Krzysztof Cyganiak
Tomasz Nowak
Tomasz Kocięba

ŁZHB
Foto: Marek Solarek

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE