Mazowiecki Związek Hodowców ma propozycję wycieczki do Chin

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE