II ŁÓDZKIE LAURY MLECZNE – KOLEJNI LAUREACI (cz. 3)

II ŁÓDZKIE LAURY MLECZNE – KOLEJNI LAUREACI (cz. 3)

Jako organizatorzy mobilnych laurów mlecznych spotykamy się z miłym przyjęciem naszych hodowców. Każde spotkanie w kameralnym gronie jest okazją do rozmów, których wszystkim w ostatnim czasie bardzo brakowało. Życie wokół nas bardzo się zmieniło, wielu rzeczy musimy się nauczyć. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby przetrwać ten trudny okres bez większego uszczerbku wśród najbliższych a także w sferze działalności hodowlanej i produkcyjnej. PFHBiPM wręczyła statuetki kolejnym hodowcom.

Oto wykaz kategorii:

Za najwyższą wydajność życiową (5)
Za najwyższą wydajność krów w poszczególnych rasach (11)
Za najwyższą ocenę genomową (6)
Za najwyższą wydajność mleka (1)
Za najwyższą wydajność stad do 20 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 21-50 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 51-100 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad 101-200 szt. (3)
Za najwyższą wydajność stad pow. 200 szt. (3)
Za aktywny udział w programie hodowlanym (5)

Wojciech Ślęzak – Jest laureatem w dwóch kategoriach:

Najwyższa wydajność krowy rasy polskiej czerwonej. Czerwona, bo tak się nazywa, jest córką PROMYKA i wyprodukowała w 2 laktacji 4.266 kg mleka.

Najwyższa wydajność krowy rasy polskiej czarno białej. Hela jako córka FABIANA wyprodukowała w 7 laktacji 6.620 kg mleka.

Należy koniecznie nadmienić, że z uwagi na ekologiczny profil gospodarstwa te wyniki są godne podziwu.

GR Piotr Kręzel – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność stada w przedziale 50 – 100 sztuk. Gospodarstwo zajęło 2 pozycję z wynikiem 11.519 kg mleka.

GR Jolanta Marciniak – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność krowy rasy jersey. Jantje, jest córką VICTORA i wyprodukowała w 1 laktacji 9.670 kg mleka.

Andrzej Maj – Laureat w kategorii:

Najwyższa wydajność życiowa. Krowa Mećka urodziła się w 2006 roku i zdołała wyprodukować 114.670 kg ml (4,00% tłuszczu i 3,12% białka). Warto nadmienić, że krowa jest córką buhaja INDONEZO z polskiej hodowli (p. Dobrowolscy).

GR Jarosław Kuś – Laureat w kategorii:

Najwyższa ocena genomowa. Ocena genomowa gospodarstwie przyniosła wiele dobrego. Największą radość sprawiła jałówka po buhaju ALL STAR uzyskując wynik 145 PF.

Krzysztof Gałązka

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE