Łódzki Związek Hodowców Bydła ma 25 lat

Podczas XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach zostały zaprezentowane najlepsze okazy zwierząt gospodarskich i wyłoniono czempiony w poszczególnych kategoriach.

W sobotę dodatkowym punktem programu była aukcja jałówek hodowlanych a w niedzielę ŁZHB obchodził jubileusz 25-lecia działalności.

Sponsorem jubileuszu byli:

ETOS – „Firma ETOS istnieje na rynku produktów paszowych od 2003 roku. Jej założycielem i osobą zarządzającą jest właściciel Czesław Szymendera, a pracownicy tworzą kompetentny oraz otwarty na wyzwania zespół.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sektorze produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji materiałów paszowych oraz specjalistycznych, innowacyjnych produktów z grupy dodatków i mieszanek paszowych. Pozwoliło to nam na wypracowanie kluczowej pozycji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych – Austrii, Bułgarii, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Węgier”.

MCHiRZ w ŁOWICZU Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z siedzibą w Łowiczu to nowoczesna Spółka realizująca program oceny i selekcji buhajów dla rasy bydła holsztyńsko fryzyjskiego odmiany czarno białej oraz programy regionalne trzody chlewnej, jak również pszczół. Działalność Spółki to prawie 60 lat tradycji hodowlanych w Polsce. Operujemy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw : mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego. Dostarczamy wysokiej jakości materiał biologiczny buhajów z oszacowaną wartością hodowlaną, metodą konwencjonalną jak i genomową. W realizacji programu oceny i selekcji buhajów wykorzystujemy własny ośrodek embriotransferu. Spółka posiada także stacje unasieniania loch, w których w oparciu o nowoczesne linie technologiczne zabezpiecza produkcję materiału biologicznego knurów wszystkich ras. Usługi dla pszczelarstwa są realizowane poprzez pasieki zarodowe zajmujące się hodowlą oraz sprzedażą unasienionych matek pszczelich różnych ras i linii genetycznych”.

 

 WYKAZ CZEMPIONÓW:

1. krowy pierwiastki MŁODSZE – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
2. krowy pierwiastki STARSZE – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
3. krowy w II laktacji – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
4. krowy w III laktacji i starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
5. jałówki I GRUPA – Zdzisław Prusinowski
6. jałówki II GRUPA – GR Niźnikowski Wiesław
7. jałówki III GRUPA – GR Wolski Radosław
8. jałówki IV GRUPA – GR Kocięba Tomasz
9. jałówki V GRUPA – GR Matusiak Daniel
10. jałówki VI GRUPA – GR Wolski Radosław
11. jałówki VII GRUPA – GR Kocięba Tomasz
12. jałówki VIII GRUPA – GR Tomasz Kocięba

 

 WYKAZ WICECZEMPIONÓW:

 1. krowy pierwiastki MŁODSZE – GR Kaźmierczak Wojciech 
 2. krowy pierwiastki STARSZE  – GR Wolski Radosław  
 3. krowy w II laktacji – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.  
 4.  krowy w II laktacji  – GR Kocięba Tomasz  
 5.  krowy w III laktacji i starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.  
 6. jałówki I GRUPA – GR Prusinowski Zdzisław  
 7. jałówki II GRUPA – GR Lesiak Dariusz i Jan  
 8.  jałówki III GRUPA – GR Niźnikowski Wiesław  
 9.  jałówki IV GRUPA – GR Smok Andrzej    
 10.  jałówki V GRUPA – GR Wolski Radosław    
 11.  jałówki VI GRUPA – GR Świątnicki Marcin    
 12.  jałówki VII GRUPA – GR Wójcik Andrzej 
 13. jałówki VII GRUPA – GR Janiak Andrzej  
 14.  jałówki VIII GRUPA – GR Kaźmierczak Wojciech  
 15. jałówki VIII GRUPA – GR Wójcik Andrzej  

WYKAZ SUPERCZEMPIONÓW: 

KROWY – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
JAŁÓWKI – GR Tomasz Kocięba

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE